English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
47/2010Otakar Schwarz; Zdeněk Balcar; Stanislav Vacek; Zdeněk Vacek; Iveta Nosková; Daniel Bulušek; Zdeněk Bartošík; Veronika Rolínková; Ema HirschováOBNOVA LESNÍCH POROSTŮ NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Otakar Schwarz; Jiří Svoboda; Jan HošekVÝSLEDKY DESETILETÉHO MĚŘENÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V KRKONOŠÍCH
44/2007Otakar Schwarz; Joanna Kuś; Stanislav Vacek; Karel MatějkaVYHODNOCENÍ PODÍLU ODUMŘELÉHO DŘEVA V LESNÍCH POROSTECH BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Otakar SchwarzUPŘESNĚNÍ METODIKY PRO STANOVENÍ EKOLOGICKÉ STABILITY, ZRANITELNOSTI A ÚNOSNOSTI LESNÍHO BIOMU NA ÚZEMÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE
44/2007Otakar Schwarz; Stanislav VacekVYUŽITÍ DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PRO TVORBU SPECIÁLNÍCH MAP A PRO DIFERENCIACI LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ A JEJICH MANAGEMENTU
44/2007Otakar Schwarz; Joanna Kuś; Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýVÝVOJ STAVU SPÁRKATÉ ZVĚŘE A ŠKOD ZVĚŘÍ V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
34/1997Otakar SchwarzLESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JAKO PROSTŘEDEK K ZÁCHRANĚ BIODIVERSITY LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ
30/1993Otakar SchwarzPROGRAM OBNOVY LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU V RÁMCI PROJEKTU NADACE FACE
24/1987Otakar SchwarzVÝSLEDKY MĚŘENÍ PRŮMĚRNÝCH DENNÍCH KONCENTRACÍ SLOUČENIN SÍRY V KRKONOŠÍCH
19/1982Vladimír Tesař; Petr Anděl; Otakar Schwarz; Stanislav VacekPOZNATKY O MÍŘE OVLIVNĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ KRKONOŠ IMISEMI NA ÚROVNI ROKU 1979
18/1981Otakar SchwarzPRACOVNÍ SEMINÁŘ, PROBLEMATIKA LESA V KRKKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU,
  • 1 - 11 of 11