English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
49/2012Stanislav Vacek; Jan JeníkDODATEK K ČLÁNKU O PŘIROZENÉM HŘÍŽENÍ BUKU LESNÍHO
47/2010Otakar Schwarz; Zdeněk Balcar; Stanislav Vacek; Zdeněk Vacek; Iveta Nosková; Daniel Bulušek; Zdeněk Bartošík; Veronika Rolínková; Ema HirschováOBNOVA LESNÍCH POROSTŮ NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
47/2010Stanislav Vacek; Jan JeníkPŘIROZENÉ HŘÍŽENÍ BUKU LESNÍHO (FAGUS SYLVATICA L.) V EKOTONU ALPÍNSKÉ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH
44/2007Miroslav Mikeska; Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Miloš BočekSTAV A VÝVOJ PŮD V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Otakar Schwarz; Joanna Kuś; Stanislav Vacek; Karel MatějkaVYHODNOCENÍ PODÍLU ODUMŘELÉHO DŘEVA V LESNÍCH POROSTECH BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Zdeněk Balcar; Alois Minx; Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Jaroslav SimonSTRUKTURA A VÝVOJ LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠÍCH
44/2007Otakar Schwarz; Stanislav VacekVYUŽITÍ DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PRO TVORBU SPECIÁLNÍCH MAP A PRO DIFERENCIACI LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ A JEJICH MANAGEMENTU
44/2007Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýVÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESNÍCH POROSTŮ NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH V KRKONOŠÍCH
44/2007Otakar Schwarz; Joanna Kuś; Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýVÝVOJ STAVU SPÁRKATÉ ZVĚŘE A ŠKOD ZVĚŘÍ V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Antonín Jurásek; Stanislav Vacek; Ondřej ŠpulákSMRKOBUKOVÉ VÝZKUMNÉ PLOCHY NAD BENZINOU 1 A 2 PO 25 LETECH
44/2007Miroslav Mikeska; Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýPOJETÍ LESNICKÉ TYPOLOGIE V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
44/2007Michal Hejcman; Miroslav Mikeska; Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýVÝVOJ KRAJINY V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
41/2004Miroslav Mikeska; Stanislav VacekVYUŽITÍ ŠETŘENÍ TYPOLOGIE LESA PRO MANAGEMENT LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
38/2001Stanislav Vacek; Jan Štursa; Theodor Lokvenc; Jiří SoučekSTANOVIŠTNÍ A POROSTNÍ POMĚRY POROSTŮ KOSODŘEVINY
38/2001Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA VEGETACE KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ZÁPADNÍCH KRKONOŠ
37/2000Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Karel MatějkaSTAV A VÝVOJ LESNÍCH PŮD NA TVP V KRKONOŠÍCH V LETECH 19801998
37/2000Stanislav VacekZDRAVOTNÍ STAV LESNÍCH POROSTŮ NA TVP V KRKONOŠÍCH V LETECH 1976-2000
37/2000Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA V POROSTECH KLEČE HORSKÉ V KRKONOŠÍCH
31/1994Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýPŮDY OCHRANNÝCH LESŮ KRKONOŠ
31/1994Jozef Vyšný; Dušan Gömöry; Ladislav Paule; Bernard Comps; Bernard Thiébaut; Stanislav VacekGENETICKÁ PREMENLIVOSŤ VYBRANÝCH POPULÁCIÍ BUKA LESNÉHO (FALGUS SYLVATICA L.) VO VÝCHODNÝCH ČECHÁCH
30/1993Stanislav Vacek; Theodor LokvencGENEZE A PERSPEKTIVY OBNOVY KRKONOŠSKÝCH LESŮ
30/1993Stanislav VacekZDRAVOTNÍ STAV BUKOVÝCH POROSTŮ V RŮZNÝCH IMISNĚ EKOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH
30/1993Stanislav Vacek; Theodor LokvencPOUŽITÍ AUTOCHTONNÍCH A ZDOMÁCNĚLÝCH DŘEVIN PRO ZALESŇOVÁNÍ IMISNÍCH HOLIN
29/1992Stanislav VacekSTRUKTURA A VÝVOJ MLADÝCH JEŘÁBOVÝCH A BŘEZOVÝCH POROSTŮ
29/1992Stanislav VacekSYMPTOMY POŠKOZENÍ SMRKU OBECNÉHO (PICEA ABIES)
  • 1 - 25 of 36