English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuArchiv ročníkůPokyny pro autory a recenzenty
Ročník 49/2012   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Ondřej Vítek; Michaela Vítková; Jana MüllerováANTROPOGENNÍ ZMĚNY VEGETACE NAD HORNÍ HRANICÍ LESA V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU S DŮRAZEM NA VLIV TURISTIKY
Radko TáslerPŘEHLED EXISTUJÍCÍCH DŮLNÍCH DĚL A MONTÁNNÍCH TVARŮ A PRŮŘEZ HISTORIÍ DOBÝVÁNÍ RUD A PRŮZKUMNÝCH PRACÍ V OBŘÍM DOLE (VÝCHODNÍ KRKONOŠE)
Jan MaternaVÝŠKOVÉ ROZŠÍŘENÍ KLÍŠTĚTE OBECNÉHO (IXODES RICINUS) V KRKONOŠÍCH
Stanislav Březina; Pavel Treml; Martin Hanel; Ladislav Kašpárek; Oldřich NovickýVLIV ODBĚRŮ VODY PRO TECHNICKÉ ZASNĚŽOVÁNÍ NA ODTOKOVOU VÝŠKU HLAVNÍCH TOKŮ V KRKONOŠÍCH
Michał Rysiukiewicz; Henryk MarszałekEstimation of selected water quality indicators from the Kamieńczyk River catchment in the western part of the Karkonosze Mts
Vlastimil PilousZALEDNĚNÍ JELENÍHO DOLU VE VÝCHODNÍCH KRKONOŠÍCH VE VZTAHU K ANEMO-OROGRAFICKÝM SYSTÉMŮM
Jitka Zahradníková; Ludmila HarčarikováVÝSADBY A VÝSEVY VZÁCNÝCH A OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN IN-SITU V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Vlastimil PilousPLEISTOCÉNNÍ GELIFLUKČNÍ TVARY V JIZERSKÝCH HORÁCH
Igor Dvořák; Jan Štursa; Jan Vaněk; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Lenka Soukupová; Jan JeníkHORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
Miroslav Barták; Štěpán Kubík; Jan Ježek; Jan VaněkOVÁDOVITÍ (DIPTERA, TABANIDAE) ČESKÉ ČÁSTI KRKONOŠ
Paweł KwiatkowskiDeschampsia caespitosa subsp. gaudinii in tall-herb vegetation in the Polish part of the Karkonosze Mts (the Sudetes range)
Jan ŠevčíkKALUŽNATKOVITÍ (DIPTERA: THAUMALEIDAE) KRKONOŠ (ČESKÁ REPUBLIKA)
Viera Horáková; Eva Holá; Eva NovozámskáŠIKOUŠEK ZELENÝ (BUXBAUMIA VIRIDIS) - NOVÝ OBYVATEL KRKONOŠSKÝCH TLEJÍCÍCH DŘEV
Josef Jaroš; Karel Spitzer; Jan VaněkFAUNA NOČNÍCH MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) V OKOLÍ ÚPSKÉHO RAŠELINIŠTĚ V KRKONOŠÍCH
Josef HaldaLEMMOPSIS ARNOLDIANA A PSOROTICHIA DIFFRACTA - DVA POZORUHODNÉ DRUHY LIŠEJNÍKŮ Z KRKONOŠ
Tomáš Kopecký; Miroslav MikátNÁLEZ DVOU BOREÁLNÍCH DRUHŮ BROUKŮ - MICRAMBE (MICRAMBE) LONGITARSIS (COLEOPTERA: CRYPTOPHAGIDAE) A ELATEROIDES FLABELLICORNIS (COLEOPTERA: LYMEXYLONIDAE) - V KRKONOŠÍCH
Josef FantaTVORBA HŘÍŽENCŮ A POLYKORMONÁLNÍ RŮSTOVÉ FORMY BUKU (FAGUS SYLVATICA L.) NA ALPÍNSKÉ HRANICI LESA V KRKONOŠÍCH
Stanislav Vacek; Jan JeníkDODATEK K ČLÁNKU O PŘIROZENÉM HŘÍŽENÍ BUKU LESNÍHO
  • 1 - 18