English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuArchiv ročníkůPokyny pro autory a recenzenty
Ročník 47/2010   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Jan Štursa; Jan Jeník; Milena KociánováGEO-EKOLOGICKÉ SROVNÁNÍ TUNDRY VE STŘEDOEVROPSKÝCH KRKONOŠÍCH A SUBARKTICKÉM POHOŘÍ ABISKO (ŠVÉDSKO)
Joanna Potocka; Roman Gramsz; Milena KociánováEssential climatic conditions in the Giant Mts compared with Northern Scandinavia along Andøya - Kiruna profile
Jiří Váňa; Helena Štursová; Alena Lukešová; Josef Elster; Josef Halda; Jana Kocourková; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Milena KociánováVYVAŘOVANÉ PŮDY TUNDRY KRKONOŠ A ABISKO MTS - PŘEDBĚŽNÁ SROVNÁVACÍ STUDIE
Helena Štursová; Vlasta Jankovská; Milena KociánováPALSY A LITHALSY, PROČ ANO, PROČ NE V MINULOSTI V KRKONOŠÍCH
Vlasta Jankovská; Milena KociánováPALEOREKONSTRUKCE VEGETAČNÍHO VÝVOJE KRAJINY A VZNIKU, VÝVOJE A KOLAPSU KUPOVITÉ PALSY V ABISKU V OBLASTI TORNETRäSK (ŠVÉDSKO) V HOLOCÉNU
Jiří Váňa; Jan Štursa; Jan JeníkALPÍNSKÁ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH A V POHOŘÍ ABISKO
Josef Halda; Jana Kocourková; Stanislav Březina; Petra Šťastná; Alena ŠevcůLIŠEJNÍKY V ALPÍNSKÉM PÁSMU KRKONOŠ (INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM A VEGETAČNÍ MONITORING V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU GLORIA)
Jan Materna; Pavel Vonička; Jan Vaněk; Antonín KůrkaEPIGEIČTÍ PAVOUCI (ARANEAE), SEKÁČI (OPILIONES) A STŘEVLÍCI (COLEOPTERA: CARABIDAE) VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV KRKONOŠSKÉ A SKANDINÁVSKÉ TUNDRY
Jitka Zahradníková; Ludmila HarčarikováBANKA SEMEN OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN KRKONOŠ
Jiří Mánek; Ondřej ŠnytrGENETICKÁ STRUKTURA DÍLČÍCH POPULACÍ JIZERSKOHORSKÉHO SMRKU ZTEPILÉHO
Dušan Vavříček; Oldřich Mauer; Eva Palátová; Pavel HadašNOVÁ VLNA CHŘADNUTÍ SMRKU V KRKONOŠÍCH?
Miroslav Barták; Jan Ježek; Jan VaněkKOUTULOVITÍ (DIPTERA, PSYCHODIDAE) VYSOKÝCH POLOH KRKONOŠ
Jan Vaněk; Antonín KůrkaNÁLEZ DVOU VZÁCNÝCH DRUHŮ PAVOUKŮ (ARANEAE) CINETATA GRADATA (SIMON, 1881) (LINYPHIIDAE) A THERIDION BOESENBERGI STRAND, 1904 (THERIDIIDAE) V PODHŮŘÍ KRKONOŠ
Ewa LianaPollutant deposition as a function of atmospheric circulation in the Karkonosze Mts
Grzegorz UrbanEvaluation of selected methods of calculating the daily, monthly and annual mean air temperature (with the Western Sudety Mountains and their foreland as an example)
Dorota Rzychoń; Adam Worsztynowicz; Katarzyna Samborska; Rafał UlańczykUse of the dynamic model MAGIC to reconstruction and predicting of long-term changes in lakes water chemistry in the Karkonosze Mts
Cezary Kabała; Jarosław Waroszewski; Anna TurskaSpecific properties of soils on the Kowarski Grzbiet Ridge in the Karkonosze Mts
Jiří SoučekMOŽNOSTI UMĚLÉ OBNOVY LESA NA LOKALITÁCH OHROŽENÝCH INTROSKELETOVOU EROZÍ
Zygmunt Jała; Piotr Migoń; Roksana Knapik; Joanna RemiszContemporary Evolution of Talus Slopes in the Wielki Śnieżny Kocioł Glacial Cirque
Viktor Goliáš; Tadeusz Andrzej Przylibski; Tomáš Lipanský; Wojciech Miśta; Robert Nowakowski; Václav Tejnecký; Zuzana Mokrá; Jitka Vávrová; Jan Šimon; Jiří Dohnal; Zdeněk JáněPRAMENY RADIOAKTIVNÍCH MINERÁLNÍCH VOD NA ÚZEMÍ KOWARY - HORNÍ MALÁ ÚPA
Štěpánka Mrázová; Zuzana SkácelováGEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ ZVÝŠENÉHO OBSAHU URANU NA OPUŠTĚNÝCH TĚŽENÝCH LOKALITÁCH URANOVÝCH RUD NA VYBRANÝCH ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Katarzyna PietrzykowskaLichens of man-made rock substrates in surroundings of mountain shelter-houses in the Polish part of the Karkonosze Mts
Karel MatějkaSTRUKTURA / VÝVOJ KRAJINY A VEGETACE NA PŘÍKLADU TRANSEKTU VRCHLABÍ- PRAMENY BÍLÉHO LABE
Karel Matějka; Jitka MálkováDLOUHODOBÁ DYNAMIKA ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV SUBALPINSKÉHO A ALPINSKÉHO STUPNĚ VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
František Krahulec; Kateřina Pourová; Andrea SvobodováDLOUHODOBÝ VLIV MULČOVÁNÍ NA HORSKOU LOUKU V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Ewa PoszEuphrasia minima Jacq. (Orobanchaceae) in the Karkonosze National Park
Andrzej Dunajski; Tomasz H. Szymura; Alicja M. RuczakowskaChanges of forest cover in the Karkonosze National Park area in 1747-1977 period
Otakar Schwarz; Zdeněk Balcar; Stanislav Vacek; Zdeněk Vacek; Iveta Nosková; Daniel Bulušek; Zdeněk Bartošík; Veronika Rolínková; Ema HirschováOBNOVA LESNÍCH POROSTŮ NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
Pavel Cudlín; Eva VávrováPRŮBĚH DYNAMIKY PŘÍZEMNÍ VEGETACE V ZÁVISLOSTI NA ROZPADU A NÁSLEDNÉ REGENERACI STROMOVÉHO PATRA V HORSKÝCH SMRČINÁCH KRKONOŠ V OBDOBÍ 1995-2006
Władysław Barzdajn; Krzysztof KuczkowskiThe growth of silver fir (Abies alba Mill.) cultures in the different stand and site conditions in the Szklarska Poręba Forest District
Jacek Zientarski; Andrzej Raj; Jan CeitelGroup planting of beech seedlings (Fagus sylvatica L.) as the method of the spruce stand conversion in lower mountain zone in the Karkonosze National Park
Jacek Zientarski; Andrzej Raj; Jan CeitelApplication of European larch as the pionier species for the conversion of the species composition of the stands in the Karkonosze National Park
Stanislav Vacek; Jan JeníkPŘIROZENÉ HŘÍŽENÍ BUKU LESNÍHO (FAGUS SYLVATICA L.) V EKOTONU ALPÍNSKÉ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH
Ondřej Špulák; Jiří SoučekROZDÍLY TEPLOTY VZDUCHU V KORUNĚ A V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ MLADÉHO JEDINCE SMRKU ZTEPILÉHO
Justyna RybakThe assessment of biological diversity of spruce forest degradation area based on arthropod communities
Petr MilesÚSPĚŠNÉ ZÁCHRANNÉ TRANSFERY LESNÍCH MRAVENCŮ FORMICA POLYCTENA A FORMICA RUFA NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Alina Kulczyk-DynowskaManaging the local and regional development and the perception of protected area following the example of the Karkonosze National Park
Barbara Wieniawska-RajDynamics of the tourist traffic in the Karkonosze National Park
Jacek PotockiPressure on natural environment in major tourist locations of the Karkonosze Mts in light of demographic trends and expansion of the tourist function of the region
Martin Čihař; Lubomír BartošKOMPARACE VYBRANÝCH PARAMETRŮ TURISTICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ HŘEBENOVÝCH PARTIÍ KRKONOŠ V POSLEDNÍM DESETILETÍ (1999-2008)
Martin Čihař; Tomáš GörnerPOROVNÁNÍ NÁZORŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ KRKONOŠ NA OBOU STRANÁCH STÁTNÍ HRANICE V OBDOBÍ LETNÍ A ZIMNÍ SEZÓNY ROKU 2000
Mateusz RogowskiThe assessment to tourist trails attraction in the Karkonosze National Park
Krzysztof R. MazurskiGerman natural toponyms in the Karkonosze Mts and their Polish substitution
  • 1 - 43