English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Ročník 44/2007   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Jan JeníkMIMOŘÁDNÁ ČITELNOST GEO-EKOLOGICKÝCH OBJEKTŮ V KRKONOŠÍCH
Bronisław WojtuńNatural values, threats and protection of high mountain ecosystems of the Karkonosze National Park
Vladimír LysenkoMORFOTEKTONICKÁ ANALÝZA KRKONOŠ POMOCÍ METOD DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ
Stanisław Madej; Roksana KnapikPostmagmatic mineralisation of basaltoids from Mały Śnieżny Kocioł
Štěpánka Mrázová; Daniel SmutekSTRUKTURNĚ GEOLOGICKÁ STUDIE VÝSKYTU KARBONÁTOVÝCH POLOH KRKONOŠSKÉHO KRYSTALINIKA V OKOLÍ JANSKÝCH LÁZNÍ A JEJICH ÚLOHA PŘI OCHRANĚ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
Zuzana Skácelová; Vladimír ŽáčekPŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PODLOŽÍ V OBLASTI KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Czesław August; Michal P. Mierzejewski; Jacek ĆwiąkalskiUnusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
Zbyněk Engel; Václav Treml; Marek KřížekZÁKONITOSTI PROSTOROVÉHO ROZMÍSTĚNÍ PERIGLACIÁLNÍCH TVARŮ V KRKONOŠÍCH NAD ALPÍNSKOU HRANICÍ LESA
Piotr Migoń; Krzysztof Parzóch; Roman Szymanowski; Monika GąsiorekDebris flows in the northern part of the Giant Mountains
Zbyněk Engel; Vlasta Jankovská; Václav Treml; Marek KřížekDOKLADY VÝVOJE LABSKÉHO DOLU V POZDNÍM GLACIÁLU A HOLOCÉNU
Cezary Kabała; Katarzyna Szopka; Adam Bogacz; Anna Karczewska; Dorota DuszyńskaConsiderations on the methodology of soil monitoring for a forested zone of the Karkonosze National Park (KPN) - in the light of variability of soil properties
Andrej TraczykBlock covers of the West Giant Mountains between Mt. Szrenica - Śnieżne Kotły cirques
Mariusz Kalisz; Włodzimierz Łukasik; Dorota Rzychoń; Daniel SłowikowskiProperties of soil from Wielki and Mały Staw catchment basins
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Miroslav Mikeska; Miloš BočekSTAV A VÝVOJ PŮD V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
Alfred Dubicki; Józefa Malinowska-MałekWater resources of rivers in the Giant Mountains after snowy winter 2005-2006
Viktor GoliášVÝVĚRY LÉČIVÝCH RADIOAKTIVNÍCH VOD V JANSKÝCH LÁZNÍCH - TĚSNÉM DOLE
Olga Halásová; Eugenie Hančarová; Ilona VaškováČASOVÁ A PROSTOROVÁ VARIABILITA VYBRANÝCH KLIMATOLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH PRVKŮ NA ÚZEMÍ KRKONOŠ ZA OBDOBÍ 1961-2000
Otakar Schwarz; Jiří Svoboda; Jan HošekVÝSLEDKY DESETILETÉHO MĚŘENÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V KRKONOŠÍCH
Michal JanouchDLOUHODOBÉ ZMĚNY UV ZÁŘENÍ V KRKONOŠÍCH
Jan BlahůtTYPY LAVIN LABSKÉHO DOLU V KRKONOŠÍCH A METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY JEJICH VZNIKU
Dorota Rzychoń; Adam WorsztynowiczPresent status and long-term changes in the quality of rainfall and lake water in the Giant Mountains, Poland
Ryszard Twarowski; Tomasz Gendolla; Ewa Liana; Katarzyna Wostek-ZagrabaDeposition of pollutants from atmosphere with precipitation in the Giant Mountains in the years 1994-2004
Vlasta JankovskáKRKONOŠE A PYLOANALYTICKÝ VÝZKUM: NOVÉ VÝSLEDKY A ZAJÍMAVÉ PALEOBOTANICKÉ NÁLEZY
Zbyněk Hoták; Jan Štěpánek; Ivana PlačkováROZŠÍŘENÍ, GENETICKÁ A MORFOLOGICKÁ VARIABILITA LIPNICE PLIHÉ (POA LAXA HAENKE) NA ÚZEMÍ KRKONOŠ
Josef Harčarik; František Krahulec; Jitka Zahradníková; Jindřich Chrtek; Anna Krahulcová; Jan Štěpánek; Ivana Plačková; Jan Kirschner; Ludmila KirschnerováGENETICKÁ VARIABILITA VYBRANÝCH HORSKÝCH DRUHŮ CÉVNATÝCH ROSTLIN V KRKONOŠÍCH
Alena Kubátová; Marie VáňováPŮDNÍ MIKROMYCETY NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V KRKONOŠÍCH - PILOTNÍ PRŮZKUM
Katarzyna Bociag; Krzysztof Banaś; Krzysztof Gos; Marek MerdalskiHabitat conditions and underwater vegetation in Wielki and Mały Staw in the Giant Mountains
Maria KossowskaThe lichens of Śnieżka Mt. - what we know about?
Monika Dimos-Zych; Paweł CzarnotaLichens of the Dolina omniczki valley, and the Kocio omniczki cirque in the eastern part of the Giant Mountains (Polish Sudetes)
Bronisław Wojtuń; Roksana KnapikThe Łomnica valley peatland - the first lake-fill mire in the Polish part of the Giant Mountains
Ludwik Żołnierz; Bronisław WojtuńNotes on two subalpine mires in the Giant Mountains
Ludwik Żołnierz; Paweł Kwiatkowski; Andrzej Raj; Krystyna Kromer; Dorota Poturała; Maria J. BąkiewiczPropagation in vitro and preservation of genetic resources of Cardamine resedifolia from the Karkonosze National Park
Jitka Zahradníková; Ludmila HarčarikováROD HOŘEČEK (GENTIANELLA MOENCH) V KRKONOŠÍCH - MONITORING, MANAGEMENT A STUDIUM REPRODUKCE
Paweł KwiatkowskiSwertia perennis in the Karkonosze National Park - distribution and occurrence in plant communities
Jitka MálkováGEOBOTANICKÝ VÝZKUM A MONITORING V ŠIRŠÍM OKOLÍ LOMU V HORNÍM LÁNOVĚ (OCHRANNÉ PÁSMO KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU)
Josef HarčarikMANAGEMENT VÝSADEB KLEČE NA PŘÍRODOVĚDNĚ HODNOTNÝCH LOKALITÁCH V KRKONOŠÍCH
Ewa Szczęśniak; Marek MalickiEffectiveness of elimination of synanthropic plants from the Jubileuszowa Road surroundings in the years 2002-2005
Theodor Lokvenc; Michal Hejcman; Věra Semelová; Olga HartmanováTRAVNÍ ZAHRADA U LUČNÍ BOUDY: DLOUHODOBÝ REZIDUÁLNÍ VLIV ORGANICKÉHO HNOJENÍ
Jan Štursa; Michal Hejcman; Michaela KlaudisováDLOUHODOBÝ REZIDUÁLNÍ VLIV CA, N A P HNOJENÍ NA SUBALPÍNSKÉ SMILKOVÉ POROSTY
Jana Husáková; Ondřej Vítek; Michaela VítkováZMĚNY VEGETACE KOLEM VRCHOLOVÝCH CEST V PROSTORU A ČASE
Jacek Zientarski; Andrzej Raj; Jan CeitelResults of the different artificial methods of spruce regeneration at the upper mountain region in the Karkonosze National Park
Rostislav Fellner; Jaroslav Landa; Vítězslava Pešková; František SoukupNOVÉ ÚDAJE O EKTOTROFNÍ STABILITĚ KRKONOŠSKÝCH HORSKÝCH SMRČIN: SROVNÁNÍ OBDOBÍ LET 1991-1995 A 2001-2005
Stanislav Vacek; Karel Matějka; Otakar Schwarz; Joanna KuśVYHODNOCENÍ PODÍLU ODUMŘELÉHO DŘEVA V LESNÍCH POROSTECH BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE/KARKONOSZE
Jacek Zientarski; Andrzej RajMonitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Pavel Cudlín; Eva Vávrová; Magdaléna JonášováREGENERAČNÍ PROCESY HORSKÝCH KLIMAXOVÝCH SMRČIN KRKONOŠ
Piotr RobakowskiMonitoring of success performance of the Abies alba artificial regeneration in the Karkonosze National Park
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Zdeněk Balcar; Alois Minx; Jaroslav SimonSTRUKTURA A VÝVOJ LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠÍCH
Otakar SchwarzUPŘESNĚNÍ METODIKY PRO STANOVENÍ EKOLOGICKÉ STABILITY, ZRANITELNOSTI A ÚNOSNOSTI LESNÍHO BIOMU NA ÚZEMÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE
Władysław Danielewicz; Jacek ZientarskiRegeneration of phytocenose of high-mountain spruce forest within fifteen years of research after the ecological disaster in the Giant Mountains
Stanislav Vacek; Otakar SchwarzVYUŽITÍ DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ PRO TVORBU SPECIÁLNÍCH MAP A PRO DIFERENCIACI LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ KRKONOŠ A JEJICH MANAGEMENTU
Stanislav Vacek; Vilém PodrázskýVÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESNÍCH POROSTŮ NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH V KRKONOŠÍCH
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Otakar Schwarz; Joanna KuśVÝVOJ STAVU SPÁRKATÉ ZVĚŘE A ŠKOD ZVĚŘÍ V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
Stanislav Vacek; Antonín Jurásek; Ondřej ŠpulákSMRKOBUKOVÉ VÝZKUMNÉ PLOCHY NAD BENZINOU 1 A 2 PO 25 LETECH
Hana Uhlířová; Kateřina HellebrandováBIOMONITORING KADMIA V LESNÍM PROSTŘEDÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU S VAZBOU NA POTRAVNÍ ŘETĚZEC. VÝSLEDKY Z LET 1998-2005
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Miroslav MikeskaPOJETÍ LESNICKÉ TYPOLOGIE V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Michal Hejcman; Miroslav MikeskaVÝVOJ KRAJINY V BILATERÁLNÍ BIOSFÉRICKÉ REZERVACI KRKONOŠE/KARKONOSZE
Jan Vaněk; Jan Liška; Roman ModlingerPLOSKOHŘBETKY RODU CEPHALCIA PANZER (HYMENOPTERA, PAMPHILIIDAE) V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
Václav Pavel; Bohumír ChutnýPOPULAČNÍ TRENDY SLAVÍKA MODRÁČKA TUNDROVÉHO (LUSCINIA SVECICA SVECICA) V KRKONOŠÍCH
Tomasz Zając; Karolina DobrowolskaFood of the Kingfisher Alcedo atthis at the foothills of the Giant Mountains - preliminary results
Jan MaternaMASOVÝ VÝSKYT CHVOSTOSKOKA VERTAGOPUS WESTERLUNDI (COLLEMBOLA: ISOTOMIDAE) NA SNĚHOVÉ POKRÝVCE V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
Roksana Knapik; Artur Sobczyk; Paweł AleksandrowskiKarkonosze National Park - a proposed area of geodiversity conservation within European Geoparks Network
Barbara Wieniawska-RajDynamics of the tourist movement in the Karkonosze National Park
Jan ŠtursaEKOLOGICKÉ ASPEKTY SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH
Pavel Klapka; Eva Nováková; Stanislav CetkovskýEKOSYSTÉMOVÉ PŘÍSTUPY K ZONACI KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU A KRKONOŠE BIOSFÉRICKÉ REZERVACE
Josef NovákVLIV REKREAČNÍCH OBJEKTŮ NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ I. A II. ZÓNY KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Michaela Vítková; Jan Suchý; Ondřej Habr; Jan KrálKATEGORIZACE A ZHODNOCENÍ VLIVU REKREAČNÍHO, SPORTOVNÍHO A TURISTICKÉHO RUCHU NA EKOSYSTÉMY JÁDROVÉ ZÓNY BIOSFÉRICKÉ REZERVACE KRKONOŠE
  • 1 - 66