English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuArchiv ročníkůPokyny pro autory a recenzenty
Ročník 41/2004   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Petr Novák; Jiří Dohnal; Zdeněk Jáně; Jaroslav Kněz; Jan Vilhelm; Ladislav ZimaGEOLOGICKÁ INTERPTERACE GEOFYZIKÁLNÍHO VÝZKUMU NA LASKÉ LOUCE
Igor Dvořák; Lucie Pírková; Milena KociánováPŘÍKLAD VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ GPS A GIS PŘI STUDIU KRYOPLANAČNÍCH TERAS NA LUČNÍ A STUDNIČNÍ HOŘE
Irena OtopThe maximum daily precipitation in the Giant Mountains in the second half of 20th centur
Igor Dvořák; Miroslav Tesař; Miloslav ŠírVLIV VEGETAČNÍHO POROSTU A JEHO ZMĚN NA VODNÍ REŽIM PŮD V PRAMENNÝCH OBLASTECH KRKONOŠ
Adam Bogacz; Blanka Romanowska; Piotr RybkowskiProperties of organic soils in the Karkonosze National Park
Cezary KabałaQuestions on formation of some Podzols in a subalpine region of the Giant Mountains
Aleš Kapička; Eduard Petrovský; Hana Fialová; Vilém PodrázskýVYUŽITÍ MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY LESNÍCH PŮD PRO MAPOVÁNÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE V REGIONU KRNAP
Cezary Kabała; Anna Karczewska; Sebastian Lizurek; Sylwia ZającSoil pollution with heavy metals in proximity of the road Jakuszyce - Szklarska Poręba, at the border of the Karkonosze National Park
Zygmunt Jała; Dorota CieślakiewiczPotential erosion of soils in the Krakonosze National Park
Joanna Potocka; Ryszard Twarowski; Marek Błaś; Mieczyslaw SobikAlkalization of hydrometeors in the Western Sudetes
Vlastimil Pilous; Irena Špatenková; Igor Dvořák; Alena Tondrová; Milena KociánováZÁKLADOVÉ A SMÍŠENÉ LAVINY VE VZTAHU K PŘEMMISŤOVÁNÍ SVAHOVIN A DYNAMICE VEGETACE
Václav Treml; Igor Dvořák; Michal Hejcman; Jan Vaněk; Milena KociánováVZTAH MEZI GEO- A BIODIVERSITOU NA PŘÍKLADU SNĚHOVÉHO POLE "MAPA REPUBLIKY" (MODRÝ DŮL)
Vlasta JankovskáKRKONOŠE V DOBĚ POLEDOVÉ - VEGETACE A KRAJINA
Helena SvobodováVÝVOJ VEGETACE NA ÚPSKÉM RAŠELINIŠTI
Ludwik Żołnierz; Bronisław WojtuńParnassia palustris L. and Sparganium emersum Rehmann - new species in high-mountain flora of the Polish Giant Mountains
Aldona K. UziębłoSubalpáine populations of Petasites kablikianus Tausch ex. Bercht in the Babia Góra and the Krakonosze National Parks
Jindřich ChrtekJESTŘÁBNÍKY PDRODU HIERACIUM V KRKONOŠÍCH
Radka Sudová; Daniel Abazid; Jan SudaROD EMPETRUM (ŠICHA) NA RAŠELINIŠTÍCH KRKONOŠ
Barbara LetachowiczPopulations of the Streptopus amplexifolius (L.) DC in the Giant Mountains
Józef KrawczykThe hitherto results on ecology of Homogyne alpina (L) CASS. investigations in the Giant Mountains
Bronisław WojtuńSphagnum jenseni - new species to moss flora of the Giant Mountains
Jiří Váňa; Jan Kučera; Blanka Buryová; Vítězslav Plášek; Magda ZmrhalováMECHOROSTY KRKONOŠSKÝCH A JESENICKÝCH KARŮ (ČESKÁ REPUBLIKA)
Grzegorz Skrzypek; Mariusz Orion JędrysekCarbon Isotopic Calibration of Peat-forming Plants (Sphagnum sp., Polytrichum sp.) and Peat with Respect to Air-humidity and Temperature of Vegetation (Śmielec - JagniĄtów, Giant mountains. Poland)
Jolanta Kowol; Jerzy Kwapuliński; Barbara BrodziakWspóŁwystĘpowanie wybranych metaliciĘŹkich w Naparstnic urpurowej w Karkonoszach i Beskidzie ŚlĄskim
Joanna Potocka; Andrzej DunajskiMethodological concept of non-forest vegetation monitoring in th Karkonosze National Park
Paweł KwiatkowskiVegetation of the Czarny KocioŁ JagniĄtkowski Cirque
Roman GramszVegetation of the Czarny KocioŁ JagniĄtkowski Cirque
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Paweł Kwiatkowski; Jan MatułaThe estimation of the rate plant species popultions state in the Karkonosze National Park (SW Poland)
Paweł KwiatkowskiArnico-Callunetum Schubert 1960 in the Western sudetes
Martina FabšičováMORFOLOGICKÁ VARIABILITA A FENOTYPICKÁ PLASTICITA HUSTĚ TRSNATÉ TRÁVY DESCHAMPSIA CESPITOSA V ALPINSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ
Karel Matějka; Jitka MálkováKLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ
Zygmunt Jała; Andrzej DunajskiThe landforms as the factor responsible for vegetation structure in the Karkonosze National Park: the landscape level inventory with the application of the GIS
Joanna Kuś; Dariusz KuśEntomofauna of decomposing wood of spruce, beech and birche in the area of the Karkonosze National Park
Artur ChrzanowskiNew and rare butterflies (Tortricidae, Geometridae and Noctuidae) of the Karkonosze Natonal Park
Jaroslav Boháč; Andrzej Mazur; Jan MatějíčekOccurence of Species of the Genus Eusphalerum Kr. (Col., Staphylinidae, Omaliinae) in the Giant Mountains Area
Grzegorz Górski; Pawel SzymkowiakSpiders (Araneae) of the Trunk Layer in the Upper Forest Limit in the Karkonosze National Park
Grzegorz Górski; Pawel SzymkowiakSpider communities in the Contact Zone between Open Areas and Spruce forest in the Karkonosze National Park
Władysław Danielewicz; Jacek ZientarskiComments about processes of forest dynamics at the higher mountain part of the Karkonosze National Park
Jiří SoučekOBNOVA SMRKOVÝCH POROSTŮ PŘI HORNÍ HRANICI LESA V KRKONOŠÍCH
Władysław Danielewicz; Jacek ZientarskiDynamics of natural regeneration of the Norway spruce In the permanent experimental plots at the higher part of the Karkonosze National Park (Southern Poland)
Jacek Zientarski; Andrzej RajCharacteristic of forest stands and forest restocking in the Karkonosze National Park
Václav TremlRECENTNÍ DYNAMIKA ALPINSKÉ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH
Władysław BarzdajnReconstruction of silver fir seed sources in the Giant Mountains
Jacek Zientarski; Andrzej Raj; Jan CeitelThe influence of the distribution of Norway spruce seedlings on their survival and growth in the upper mountain zone in the Karkonosze National Park
Piotr RobakowskiDeficit in macroelements and variation in potential quantum yield of PSII in needles of silver fir (Abies alba Mill.) seedlings growing under different light conditions
Piotr Robakowski; Sławomir Samardakiewicz; Daniel KierzkowskiVariation in structure of needles of silver fir (Abies alba Mill.) saplings growing under the canopies of diverse tree species
Jan Matras; Maria KrzakowaGenetic variability of the main forest tree species in the Sudetes
Ireneusz Olejarski; Tomasz Oszako; Dorota HilszczańskaEvaluation of health status of forest ecosystems in Sudetes after ecological disaster with special regard to revitalization of forest soils and its influence on regeneration
Tomáš Kyncl; Jan WildPOUŽITÍ LETOKRUHOVÉ ANALÝZY PRO DATOVÁNÍ VELKOPLOŠNÉHO ODUMÍRÁNÍ KLEČE V KRKONOŠÍCH
Tomáš Kyncl; Jan WildSTUDIUM DYNAMIKY PŘIROZENÉ KLEČO-TRAVINNÉ VEGETACE POMOCÍ PROSTOROVĚ EXPLICITNÍHO MODELU - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Mikołaj MikułowskiSpatial distribution of tree damage caused by atmospheric factors in Izera Mountains
Grzegorz RączkaThe basis of working-out the “Plan of forest ecosystems
Miroslav Mikeska; Stanislav VacekVYUŽITÍ ŠETŘENÍ TYPOLOGIE LESA PRO MANAGEMENT LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Pavel KlapkaKRAJINNÉ MIKROCHORY KRKONOŠ
Karel HoudekVÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ VE VYBRANÝCH STŘEDISCÍCH CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU NA ZÁKLADĚ SPOTŘEBY PITNÉ VODY A REFLEXE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ DO STRATEGIE ROZVOJE INFRASTRUKTURY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK.
Joanna Narusiewicz; Anna Wójcicka; Andrzej DunajskiOcena przydatności rodzimych gatunków traw w rekultywacji zdegradowanych fragmentów nartostrady w rejonie Karpacza
Jacek PotockiDefective project of ski infrastructure as a reason of spatial conflict in national park on example of Szrenica
Krzysztof R. MazurskiSome ecological problems of communes on the foot of the Giant Mountains
Przemysław WiaterWinter sports and tourist management concerning the area around the Kamieńczyk Waterfall up to 1945
Marek Banaš; Jan HošekMANAGEMENT TURISMU V NEJVYŠŠÍCH POLOHÁCH VÝCHODNÍCH SUDET - PŘÍKLADOVÁ STUDIE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PÉČE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE PRADĚD (CHKO JESENÍKY)
Josef NovákMONITORING TURISTICKÉ ZÁTĚŽE MASÍVU SNĚŽKY V LETECH 2000-2003
Barbara Wieniawska-RajSociological analysis of the tourist movement in the Karkonosze National Park
Anetta ZielińskaThe dynamics of farming on terrain of Polish side of Bilateral Biosphere Reserve Karkonosze/ Krkonoše
Michal Hejcman; Irena Žáková; Martina Stránská; Miloslav BílekOBNOVA HOSPODAŘENÍ NA KLÍNOVÝCH BOUDÁCH - PASTEVNÍ PREFERENCE OVCÍ A STRUKTURA POROSTU PŘI DEFOLIACI
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Andrzej RajNew management plan of non-forest ecosystems conservation of the Karkonosze National Park
Zdeněk FajfrINTERNETOVÁ DATABÁZE 40 ROČNÍKŮ OPERA CORCONTICA - SBORNÍKU VĚDECKÝCH PRACÍ Z KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Zygmunt Jała; Dorota Cieślakiewicz; Andrzej Raj; Cezary Seńkowski; Marek Baranowski; Monika RuszteckaGeographic Information System in the Karkonosze National Park
  • 1 - 67