English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Ročník 38/2001   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Jan Vaněk; Milena KociánováÚVOD
Vlasta JankovskáVEGETAČNÍ VÝVOJ ZÁPADNÍ ČÁSTI KRKONOŠ V HOLOCÉNU (PANČAVSKÉ RAŠELINIŠTĚ PALEOEKOLOGICKÝ VÝZKUM)
Theodor LokvencHISTORIE KOSODŘEVINY V KRKONOŠÍCH (PINUS MUGO TURRA SSP. PUMILIO FRANCO)
Jan Štursa; Stanislav Vacek; Theodor Lokvenc; Jiří SoučekSTANOVIŠTNÍ A POROSTNÍ POMĚRY POROSTŮ KOSODŘEVINY
Lenka Soukupová; Tomáš Frantík; Jan JeníkBEZLESÍ VERSUS KOSODŘEVINA V ARKTO-ALPINSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ
Lenka Soukupová; Tomáš Frantík; Jan JeníkLEMOVÝ EFEKT KLEČE V KRKONOŠSKÉ TUNDŘE
Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA VEGETACE KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ZÁPADNÍCH KRKONOŠ
Karel Matějka; Jitka Málková; Michal Zikmund; Martina KrtičkováDYNAMIKA VEGETACE KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH VÝCHODNÍCH KRKONOŠÍCH
Jitka MálkováROZŠÍŘENÍ CHRÁNĚNÝCH A VÝZNAMNÝCH DRUHŮ ROSTLIN NA LOKALITÁCH URČENÝCH K POTENCIÁLNÍM ZALESNĚNÍ KOSODŘEVINOU VE VÝCHODNÍCH KRKONOŠÍCH
Zuzana WagnerováVLIV VÝSADEB KOSODŘEVINY STÁŘÍ 20, 40, 60 A 90 LET NA VEGETAČNÍ KRYT
Zuzana WagnerováVEGETAČNÍ KRYT PŘIROZENĚ ROZPTÝLENÝCH PŮVODNÍCH POLYKORMONŮ KLEČE V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
Zuzana WagnerováROZŠÍŘENÍ CHRÁNĚNÝCH A FYTOGEOGRAFICKY VÝZNAMNÝCH DRUHŮ ROSTLIN VE VZTAHU K VÝSADBÁM KOSODŘEVINY V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
Michael SvobodaVLIV VÝSADEB KOSODŘEVINY NA MIKROKLIMA, VEGETACI A PŮDY ARKTO-ALPINSKÉ TUNDRY V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Hana PašťálkováPŮDY KLEČOVÉHO VEGETAČNÍHO STUPNĚ V KRKONOŠÍCH
Jan Vaněk; Antonín KůrkaPAVOUCI (ARANEAE) ZASTÍNĚNÝCH A NEZASTÍNĚNÝCH PLOCH V TUNDŘE ZÁPADNÍCH KRKONOŠ (ČESKÁ REPUBLIKA)
Josef Sekyra; Helena Štursová; Milena KociánováPŮVOD A VÝZNAM PUTUJÍCÍCH BLOKŮ NA LABSKÉ LOUCE V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
Igor Dvořák; Jiří Dohnal; Zdeněk Jáně; Jaroslav Kněz; Jan Vilhelm; Ladislav Zima; Daniel NývltPROBLÉM RAŠELINNÝCH KUP A SPECIFICKÝ CHARAKTER NĚKTERÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V PROSTORU LABSKÉ LOUKY
  • 1 - 17