English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuArchiv ročníkůPokyny pro autory a recenzenty
Ročník 37/2000   
Seznam článků    
Autor/autořiNázevPDF
Jan JeníkGEOGRAFICKÁ A EKOLOGICKÁ IDENTITA KRKONOŠ/KARKONOSZY
Petr AndělBIOINDIKAČNÍ HODNOCENÍ VÝVOJE IMISNÍ ZÁTĚŽE V KRKONOŠÍCH POMOCÍ LIŠEJNÍKŮ
Anna BiałowolskaMineralogy and geochemistry characteristics of the Śnieżne Kotły basaltoid (Karkonosze)
Marek Błaś; Mieczyslaw SobikFog in Giant Mts. and selected European massifs.
Eva Budska; Pavel Franče; Ivo SvětlíkMONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ
Maria Dubicka; Bronisław GłowickiA long-term view on the ecoclimate of the Karkonosze Mts in the light of complex indices
Janina Fatyga; Adam Górecki; Emil ŽyszkowskiNumerical area model of the Karkonosze Mountains as a part of land use information
Marek Błaś; Zygmunt JałaChoisen chemical characters of soils against a background of a wet deposition of air pollution in the Sudetes
Zbyněk Jaňour; Vlastimil Bílek; Jan Holpuch; Karel KozelVÝVOJ REALISTICKÉHO MODELU PRO DISPERZI VZDUŠNÝCH ŠKODLIVIN V MORFOLOGICKY SLOŽITÉM TERÉNU NA PŘÍKLADU KRNAP
Cezary Kabała; Jan Borkowsky; Leszek SzerszeńThe dominant soil types of the Karkonosze Mountains on the background of international soil classification systems: FAO-WRB and US Soil Taxonomy
Aleš Kapička; Zygmunt Strzyszcz; Tadeusz Magiera; Eduard PetrovskýMAGNETICKÁ SUSCEPTIBILITA RAŠELIN JAKO INDIKÁTOR ANTROPOGENNÍCH IMISÍ V ČESKÉ A POLSKÉ ČÁSTI KRNAP
Andrzej KocowiczMECHANICAL COMPOSITION OF THE SOILS FROM KARKONOSZE MOUNTAINS NATIONAL PARK AREA
Krzysztof MąkolskiA PROJECT OF GEODYNAMIC RESEARCH CONCERNING PRESENT MOVEMENTS IN THE KARKONOSZE AND THE KARKONOSZE FORELAND
Jerzy Pereyma; Agnieczka Zawadzka; Przemysław KaraTopoclimatical and Ecological Conditions in Diverse Ecosystems of Lower and Upper Zone of Eastern Karkonosze Mountains
Jana Pobříslová; Alena KulasováUKLÁDÁNÍ A TÁNÍ SNĚHU V LESE A NA ODLESNĚNÝCH PARTIÍCH
Katarzyna SzopkaThe Content of Total Sulphur in Soils Developed from Sandstones in the Area of Stołowe Mountains National Park
Igor Dvořák; Miroslav Tesař; Miloslav Šír; Oldřich SyrovátkaVODNÍ BILANCE PŮDNÍHO PROFILU V PRAMENNÉ OBLASTI LABE -KRKONOŠE
Andrej TraczykModelling of soil creep in the Karkonosze Mts.
Stanislav Vacek; Vilém Podrázský; Karel MatějkaSTAV A VÝVOJ LESNÍCH PŮD NA TVP V KRKONOŠÍCH V LETECH 19801998
Dušan Vavříček; Pavlína ŠimkováPŮDNÍ PROSTŘEDÍ PŘIROZENÝCH SMRČIN 8. LVS KRKONOŠ
Daniel Abazid; Jan SudaROD OXYCOCEUS (KLIKVA) V KRKONOŠÍCH TAXONOMICKÁ REVIZE, ROZŠÍŘENÍ A CENOLOGIE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ A PLOIDNÍCH ÚROVNÍ (PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY)
Ewa Bylińska; Olga Matusiewicz; Barbara WinterTrophic condition of Pinus mugo Turra in East Karkonosze Mountains
Ewa Bylińska; Olga Matusiewicz; Barbara Winter; Witold GizakEcology of Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern population in various sites conditions in the Karkonosze Mts.
Andrzej Dunajski; Steve WhisenantPreliminary spatial analysis of forest succession in Karkonosze National Park
Dorota FałekVariability of lower symbiotic organisms in Karkonosze Mountains (West Sudetes) on the basis chemical and metric measurements taking on Pseudevernia furfuracea
Jiří Flousek; Bożena GramszORNITOLOGICKÁ VÝZNAMNOST ÚZEMÍ KRKONOŠ
Dariusz J. Gwiazdowicz; Rafal BiernacikROZTOCZE (ACARI, GAMASIDA) WYBRANYCH MIKROŚROdOWISK
František Krahulec; Simona Chejnovská; Petr PetrásFYTOCENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA DRUHŮ CAMPANULA BOHEMICA HRUBY A CAMPANULA ROTUNDIFOLIA L. V KRKONOŠÍCH
Artur Chrzanowski; Krzysztof DemskiLepidoptera of the subalpine forests of Karkonosze National Park Noctuidae.
Artur Chrzanowski; Krzysztof DemskiLepidoptera of the subalpine forests of Karkonosze National Park Tortricidae
Artur Chrzanowski; Krzysztof DemskiLepidoptera of the subalpine forests of Karkonosze National Park - Geometridae
Jolanta Kowol; Jerzy Kwapuliński; Barbara Brodziak; Mariusz Bogunia; Danuta WiechułaThe compare of the investigation of an occurence of the metals in Taraxacum officinale Web. in southern Poland
František Krahulec; Jindřich Chrtek; Anna KrahulcováJESTŘÁBNÍKY PODRODU PILOSELLA KRKONOŠ
Józef Krawczyk; Agnieszka KrawczykEcotopical differentiation of Homogyne alpina (L.) Cass. in the Karkonosze Mountains
Marek KrukowskiDistribution of Lycophytina species in subalpine belt of the Karkonoski national park
Jan Kučera; Blanka BuryováMECHOROSTY VRCHOLOVÝCH OBLASTÍ VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
Jan Sarosiek; Jolanta Kowol; Jerzy Kwapuliński; Beata MaksymCationic equilibrium of heavy metals in Urtica dioica collected in Karkonosze and Beskidy Mountains
Jan Sarosiek; Jerzy Kwapuliński; Barbara Brodziak; Mariusz Bogunia; Beata MaksymOccurance and coexistance of some metals in Urtica dioica as result of geochemical conditions - Karkonosze
Paweł KwiatkowskiTaxonomic status and distribution of the Carex pallescens var. corcontica in the Polish Karkonosze Mountains
Paweł Kwiatkowski; Marek KrukowskiDactylorhiza psychrophila in the Karkonosze national park
Jan LiškaPOKUS O SROVNÁNÍ MOTÝLÍ FAUNY SUBALPINSKÝCH POLOH VYSOKÝCH SUDET
Bronisław Wojtuń; Jan MatułaOn the occurrence of Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen (Cyperaceae) in the Polish part of the Karkonosze Mountains
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Jan Matuła; Klára TomaszewskaExtinct and rare plant species on the mires of the Izerskie Mountains
Andrzej MazurThe presence of rare relict species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Karkonosze region and potentialities for their protection
Jitka MálkováMONITORING VEGETAČNÍCH A PŮDNÍCH POMĚRŮ U KLÍNOVKY, MANAGEMENT
Krzysztof Migała; Ewa Czwartos; Sylwester SamojłoTree ring dynamics of dwarf pine (Pinus mugo Turra) in the light of climatological conditions in the Karkonosze Mountains
Ondřej Vítek; Anna MűllerováANTROPOGENNÍ ZMĚNY VEGETACE SUBALPINSKÉ TUNDRY KRKO
Yvone Němcová; Tomáš Kalina; Jiří NeustupaCHRYSOMONÁDY A SLUNIVKY S KŘEMITÝMI ŠUPINAMI MONTÁNNÍCH
Sylvie NovákováŘASY KRKONOŠSKÝCH RAŠELINIŠŤ
Artur PałuckiPygmy owl Glaucidium passerinum of the polish part of the Karkonosze Mountains, preliminary results
Mirosława PietrykaBiodiversity of phycoflora of the peat bogs in the Izerskie Mountains
Eva PoláškováGEOBOTANICKÝ VÝZKUM PODÉL SILNIC 3. TŘÍDY NA ÚZEMÍ KR
Jan Sarosiek; Jerzy Kwapuliński; Barbara Brodziak; Mariusz Bogunia; Danuta Wiechuła; Beata MaksymSpecific radioactivity of the given medicinal plants - Karkonosze Mountains
Tomáš SoldánBIODIVERSITY OF MAYFLIES (EPHEMEROPTERA) IN THE KRKONOŠE MOUNTAINS: A HISTORICAL AND PRESENT STATUS OVERVIEW
Jan Vaněk; Josef Jaroš; Karel SpitzerFAUNA NOČNÍCH MOTÝLŮ PANČAVSKÉHO RAŠELINIŠTĚ A OKOLÍ
Jan ŠtursaMAPA AKTUÁLNÍ NELESNÍ VEGETACE KRKONOŠ (POTŘEBY, MOŽNOSTI, REALIZACE)
Karel TajovskýSTONOŽKY (CHILOPODA) KRKONOŠ
Klára TomaszewskaSubfossil plant communities some of bogs in the Izera Mountains
Ondřej Vítek; Michaela VítkováVLIV CESTNÍ SÍTĚ NA KRAJINU HŘEBENŮ KRKONOŠ
Zuzana WagnerováGEOBOTANICKÁ STUDIE LOKALITY BOUDA NAD SNĚŽNÝMI JÁMAMI (WAWEL)
Bronisław Wojtuń; Jan MatułaCloudberry (Rubus chamaemorus L.) in the Karkonosze national park
Bronisław Wojtuń; Jan Matuła; Artur PałuckiRound-leaved Sundew (Drosera rotundifolia L.) in the Karkonosze National Park
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Jan MatułaVegetation changes in declining spruce forests of the Karkonosze Mountains and the development of plant communities in deforested areas
Jacek Zientarski; Jan CeitelStructure of some indigenous spruce stands in the Karkonosze Mountains
Dorota DobrowolskaEstablishment conditions of silver fir natural regeneration in the Karkonosze national park
Dorota FarfałRoot system vitality of Silver fir natural regeneration in the Karkonosze national park
Rostislav Fellner; Jaroslav LandaZMĚNY V ROZŠÍŘENÍ HUB (MAKROMYCETŮ) V KRKONOŠSKÝCH LESÍCH V POSLEDNÍCH DESÍTILETÍCH
Paweł ChmielarzCryopreservation of the germplasm of Silver fir (Abies alba Mill.)
Libor Jankovský; Alois Vágner; Jan ApltauerAKTIVITA MAKROMYCETŮ NA DEKOMPOZICI DŘEVNÍ HMOTY V PODMÍNKÁCH KLIMAXOVÝCH SMRČIN V KRKONOŠÍCH
Valerián Spusta; Milena KociánováVLIV LAVINOVÉ AKTIVITY NA KOLÍSÁNÍ HORNÍ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH
Maria KossowskaLichen flora of Silver fir (Abies alba) in the Karkonosze national park - a preliminary valuation
Stanisława Elżbieta Licznar; Michał Licznar; Beata ŁabazPhysico-chemical properties and composition of humic substances under degraded Pinus mugo ecosystems
Zbyněk Malenovský; Pavel Cudlín; František ZemekVZÁJEMNÉ VZTAHY FAKTORŮ A SLOŽEK HORSKÝCH SMRKOVÝCH EKOSYSTÉMŮ V KRKONOŠÍCH ANALYZOVANÉ METODOU „MINI GIS“
Grażyna OlszowskaMonitoring of the effects of preservation on forest ecosystems in the Karkonosze national park - investigations of soil biochemical properties
Piotr Robakowski; Jerzy Modrzyński; Marzena Niemczyk; Przemysław ZwaduchCanopy density and photosynthetic photon flux density in the stands with the regeneration of Silver fir (Abies alba Mill.)
Piotr Robakowski; Jerzy Modrzyński; Marzena Niemczyk; Przemysław ZwaduchMonitoring of the chlorophyll fluorescence in needles of Silver fir (Abies alba Mill.) under a canopy of different tree species
Jan SuszkaPresowing treatment of Abies alba Mill. seeds from the Karkonosze national park
Václav TremlHORNÍ HRANICE LESA V DLOUHÉM DOLU V KRKONOŠÍCH, STAV
Mieczyslaw Sobik; Grzegorz Urban; Janusz BańkowskiInfluence of thermic conditions on spruce stands in the Izera Mountains
Stanislav VacekZDRAVOTNÍ STAV LESNÍCH POROSTŮ NA TVP V KRKONOŠÍCH V LETECH 1976-2000
Irena Žáková; Miloslav BílekEKONOMICKÉ ASPEKTY OBNOVY TRAVNÍCH POROSTŮ EXTENZIVNÍ KONTINUÁLNÍ PASTVOU OVCÍ V HORSKÉM CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ (KRNAP)
Zdeněk Fajfr; Igor DvořákSTANOVENÍ PODÍLU KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ARKTO-ALPINSKÉ TUNDRY NA HŘEBENECH KRKONOŠ METODOU MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZY V PROSTŘEDÍ GIS
Petr Homolka; Luděk PavelekSLEDOVÁNÍ NUTRIČNÍ HONOTY POROSTŮ PŘI OBNOVĚ BIODIVERZITY LUK PASTVOU OVCÍ NA ZADNÍCH RENNEROVKÁCH V KRKONOŠÍCH
Petr HomolkaPRODUKCE NADZEMNÍ BIOMASY A JEJÍ STRAVITELNOST PŘEŽVÝKAVCI U PASTEVNÍHO POROSTU NA ZADNÍCH RENNEROVKÁCH V KRKONOŠÍCH
Lubomír JiřištěMANAGEMENT NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ - REALIZACE PLÁNU PÉČE O KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO
František Krahulec; Martin LexaVLIV MULČOVÁNÍ NA ROZKLADNÉ PROCESY A DRUHOVÉ SLOŽENÍ HORSKÝCH LUK V KRKONOŠÍCH
Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA V POROSTECH KLEČE HORSKÉ V KRKONOŠÍCH
Josef Starý; Václav PižlVLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDNÍ FAUNU (LUMBRICIDAE A ORIBATIDA) HORSKÝCH LUK V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
Jitka Málková; Zuzana WagnerováNÁRODNÍ PARK PYHäTUNTURI (FINSKO) - NARUŠENÉ TUNDROVÉ EKOSYSTÉMY POD VLIVEM SYNANTROPIZACE
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Jan Matuła; Klára TomaszewskaConservation of peat bogs in the Izerskie Mountains
Ludwik Żołnierz; Bronisław Wojtuń; Andrzej RajGlades in the lower mountain belt in the Karkonosze national park - their natural value and problems of protection
Antonín Jurásek; Jarmila MartincováVLIV MÍSTA ŠKOLKY, ZPŮSOBŮ PĚSTOVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ NA RŮST SAZENIC HORSKÉHO SMRKU PO VÝSADBĚ NA HOLINY
Vladimír Židek; Stanislav ŠumberaMOŽNOSTI VYUŽITÍ SPEKTROZONÁLNÍCH A MULTISPEKTRÁLNÍCH LETECKÝCH SNÍMKŮ PRO LESNICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Krzysztof R. Mazurski; Edyta Bereźnicka-SzymańskaTourism on the “Karkonosze - Iser Mts.” Area of protected landscape
Martin Čihař; Viktor TřebickýMONITORING TURISTICKÉHO VYUŽITÍ A MANAGEMENT KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Igor MíchalPOSLÁNÍ NÁRODNÍCH PARKŮ A REKREACE
Jacek PotockiLand use change in the Giant Mountains in the last 100 years (socio-economic conditioning, environmental consequences)
Anetta ZielińskaEconomic usage of natural protected areas in the mountain regions according to the rules of sustainable development (on the examples of the Lower Silesia)
  • 1 - 98