English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
58/2021Karel Matějka; Milena Kociánová; Jitka Málková; Laura ŠimkováVitalita a početnost všivce krkonošského (Pedicularis sudetica subsp. sudetica) v trvalých plochách české části Krkonoš v posledních 16 letech
48/2011Irena Špatenková; Jitka MálkováROZŠÍŘENÍ VACHTY TROJLISTÉ (MENYANTHES TRIFOLIATA L.) V KRKONOŠÍCH
47/2010Karel Matějka; Jitka MálkováDLOUHODOBÁ DYNAMIKA ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV SUBALPINSKÉHO A ALPINSKÉHO STUPNĚ VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
44/2007Jitka MálkováGEOBOTANICKÝ VÝZKUM A MONITORING V ŠIRŠÍM OKOLÍ LOMU V HORNÍM LÁNOVĚ (OCHRANNÉ PÁSMO KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU)
41/2004Karel Matějka; Jitka MálkováKLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ
38/2001Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA VEGETACE KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ZÁPADNÍCH KRKONOŠ
38/2001Karel Matějka; Jitka Málková; Michal Zikmund; Martina KrtičkováDYNAMIKA VEGETACE KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH VÝCHODNÍCH KRKONOŠÍCH
38/2001Jitka MálkováROZŠÍŘENÍ CHRÁNĚNÝCH A VÝZNAMNÝCH DRUHŮ ROSTLIN NA LOKALITÁCH URČENÝCH K POTENCIÁLNÍM ZALESNĚNÍ KOSODŘEVINOU VE VÝCHODNÍCH KRKONOŠÍCH
37/2000Jitka MálkováMONITORING VEGETAČNÍCH A PŮDNÍCH POMĚRŮ U KLÍNOVKY, MANAGEMENT
37/2000Stanislav Vacek; Karel Matějka; Hana Pašťálková; Jitka MálkováDYNAMIKA V POROSTECH KLEČE HORSKÉ V KRKONOŠÍCH
37/2000Jitka Málková; Zuzana WagnerováNÁRODNÍ PARK PYHäTUNTURI (FINSKO) - NARUŠENÉ TUNDROVÉ EKOSYSTÉMY POD VLIVEM SYNANTROPIZACE
34/1997Jana Malinová; Hana Ošlejšková; Jitka MálkováPŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ ANTROPOFYTNÍCH DRUHŮ V HŘEBENOVÝCH PARTIÍCH VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
32/1995Alena Kůlová; Jitka MálkováVLIV DOLOMITICKÉHO VÁPENCE NA ZMĚNY DRUHOVÉ= DIVERZITY VEGETACE PODÉL CEST V HŘE ENOVÝCH PARTIÍCH VÝCHODNÍCH KRKONOŠ
31/1994Jitka MálkováMONITORING ANTROPICKÝCH VLIVŮ V HŘEBENOVÉ OBLASTI VÝCHODNÍCH KRKONOŠ - III. ČÁST (DYNAMIKA ZMĚN V LOKALITĚ KAPLE)
31/1994Jitka MálkováNÁRŮST NEPŮVODNÍCH DRUHŮ U VÝROVKY PŮO REKULTIVACÍCH V ROCE 1991
30/1993Jitka MálkováMONITORING ANTROPICKÝCH VLIVŮ HŘEBENOVÉ OBLASTI VÝCHODNÍCH KRKONOŠ - II.ČÁST (DYNAMIKA ZMĚN V LOKALITĚ VÝROVKA)
29/1992Jitka MálkováMONITOROVÁNÍ ANTROPICKÝCH VLIVŮ V HŘEBENOVÉ OBLASTI VÝCHODNÍCH KRKONOŠ - I. ČÁST (DYNAMIKA ZMĚN V LOKALITĚ UPSKA)
  • 1 - 17 of 17