English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
47/2010Jiří Váňa; Helena Štursová; Alena Lukešová; Josef Elster; Josef Halda; Jana Kocourková; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Milena KociánováVYVAŘOVANÉ PŮDY TUNDRY KRKONOŠ A ABISKO MTS - PŘEDBĚŽNÁ SROVNÁVACÍ STUDIE
47/2010Helena Štursová; Vlasta Jankovská; Milena KociánováPALSY A LITHALSY, PROČ ANO, PROČ NE V MINULOSTI V KRKONOŠÍCH
45/2008Helena Štursová; Milena KociánováJEVY SPOJENÉ S ODTÁVÁNÍM SNHOVÉ POKRÝVKY V TUNDROVÉ ZÓN KRKONOŠ
43/2006Helena Štursová; Milena KociánováPOZNÁMKY K ROZŠÍŘENÍ, BIOLOGII A EKOLOGII VŠIVCE PEDICULARIS SUDETICA SUBSP. SUDETICA
42/2005Jiří Váňa; Helena Štursová; Vlasta Jankovská; Milena KociánováKRYOGENNÍ KOPEČKY - POUNUS - VE SKANDINÁVII A V KRKONOŠÍCH
42/2005Jitka Zahradníková; Helena Štursová; Milena KociánováKLONÁLNÍ RŮST ENDEMICKÉHO JEŘÁBU SORBUS SUDETICA V KRKONOŠÍCH
39/2002Igor Dvořák; Josef Sekyra; Helena Štursová; Michael Svoboda; Milena KociánováMRAZOVÉ JEVY VE VZTAHU KE KOSODŘEVINĚ
39/2002Helena Štursová; Milena KociánováPROBLEMATIKA DOSUD NEPOPSANÝCH RELIÉFOVÝCH FOREM VZNIKLÝCH ZA SPOLUPŮSOBENÍ MRAZU A VEGETACE
39/2002Valerián Spusta; Helena Štursová; Milena KociánováNOVÁ ABLAČNÍ FORMA SNĚHU LAVINOVÝ HŘIB
38/2001Josef Sekyra; Helena Štursová; Milena KociánováPŮVOD A VÝZNAM PUTUJÍCÍCH BLOKŮ NA LABSKÉ LOUCE V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH
26/1989Vladimír Vávra; Helena Štursová; Jan Štursa; Jan Vaněk; Milena KociánováNOVÉ NÁLEZY BAREVNÉHO SNĚHU V KRKONOŠÍCH
23/1986Helena Štursová; Milena KociánováREVIZE ROZŠÍŘENÍ A EKOLOGIE JEŘÁBU KRKONOŠSKÉHO (SORBUS SUDETICA )
22/1985Helena ŠtursováANTROPICKÉ VLIVY NA STRUKTURU A VÝVOJ SMILKOVÝCH LUK V KRKONOŠÍCH
19/1982Helena Štursová; Jan ŠtursaHORSKÉ LOUKY S VIOLA SUDETICA WILLD. V KRKKONOŠÍCH
19/1982Helena Štursová; Jan ŠtursaPŘÍSPĚVEK KE KVĚTENĚ KRKONOŠ 2
12/1975Helena Štursová; Jan ŠtursaPŘÍSPĚVEK KE KVĚTENĚ KRKONOŠ
11/1974Helena ŠtursováPŘÍSPĚVEK K EKOLOGII POROSTŮ SMILKY TUHÉ (NARDUS STRICTA L.) V KRKKONOŠÍCH
  • 1 - 17 of 17