English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
49/2012Igor Dvořák; Jan Štursa; Jan Vaněk; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Lenka Soukupová; Jan JeníkHORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
41/2004Igor Dvořák; Lucie Pírková; Milena KociánováPŘÍKLAD VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ GPS A GIS PŘI STUDIU KRYOPLANAČNÍCH TERAS NA LUČNÍ A STUDNIČNÍ HOŘE
41/2004Igor Dvořák; Miroslav Tesař; Miloslav ŠírVLIV VEGETAČNÍHO POROSTU A JEHO ZMĚN NA VODNÍ REŽIM PŮD V PRAMENNÝCH OBLASTECH KRKONOŠ
41/2004Vlastimil Pilous; Irena Špatenková; Igor Dvořák; Alena Tondrová; Milena KociánováZÁKLADOVÉ A SMÍŠENÉ LAVINY VE VZTAHU K PŘEMMISŤOVÁNÍ SVAHOVIN A DYNAMICE VEGETACE
41/2004Václav Treml; Igor Dvořák; Michal Hejcman; Jan Vaněk; Milena KociánováVZTAH MEZI GEO- A BIODIVERSITOU NA PŘÍKLADU SNĚHOVÉHO POLE "MAPA REPUBLIKY" (MODRÝ DŮL)
39/2002Igor Dvořák; Josef Sekyra; Helena Štursová; Michael Svoboda; Milena KociánováMRAZOVÉ JEVY VE VZTAHU KE KOSODŘEVINĚ
39/2002Zdeněk Fajfr; Igor DvořákSTANOVENÍ PODÍLU KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDRY NA HŘEBENECH KRKONOŠ METODOU MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZY V PROSTŘEDÍ GIS
38/2001Igor Dvořák; Jiří Dohnal; Zdeněk Jáně; Jaroslav Kněz; Jan Vilhelm; Ladislav Zima; Daniel NývltPROBLÉM RAŠELINNÝCH KUP A SPECIFICKÝ CHARAKTER NĚKTERÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH POLÍ V PROSTORU LABSKÉ LOUKY
37/2000Igor Dvořák; Miroslav Tesař; Miloslav Šír; Oldřich SyrovátkaVODNÍ BILANCE PŮDNÍHO PROFILU V PRAMENNÉ OBLASTI LABE -KRKONOŠE
37/2000Zdeněk Fajfr; Igor DvořákSTANOVENÍ PODÍLU KOSODŘEVINY V EKOSYSTÉMECH ARKTO-ALPINSKÉ TUNDRY NA HŘEBENECH KRKONOŠ METODOU MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZY V PROSTŘEDÍ GIS
  • 1 - 10 of 10