English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
58/2021Karel Matějka; Milena Kociánová; Jitka Málková; Laura ŠimkováVitalita a početnost všivce krkonošského (Pedicularis sudetica subsp. sudetica) v trvalých plochách české části Krkonoš v posledních 16 letech
56/2019Valerián Spusta; Valerián Spusta jun.; Milena KociánováLavinový katastr a zimní situace v české části Krkonoš v zimním období 2006/7–2018/19
48/2011Jana Kvíderová; Milena KociánováKONCENTRACE ŽIVIN A JEJICH VZTAH K PŘÍTOMNOSTI SNĚŽNÝCH ŘAS V KRKONOŠÍCH
48/2011Tomáš Hauer; Josef Halda; Petra Šťastná; Radka Mühlsteinová,; Klára Řeháková; Milena KociánováBIODIVERZITA CÉVNATÝCH ROSTLIN, LIŠEJNÍKŮ, SINIC A ŘAS NA SKALÁCH S LEDOPÁDY V LABSKÉM DOLE
47/2010Jan Štursa; Jan Jeník; Milena KociánováGEO-EKOLOGICKÉ SROVNÁNÍ TUNDRY VE STŘEDOEVROPSKÝCH KRKONOŠÍCH A SUBARKTICKÉM POHOŘÍ ABISKO (ŠVÉDSKO)
47/2010Joanna Potocka; Roman Gramsz; Milena KociánováEssential climatic conditions in the Giant Mts compared with Northern Scandinavia along Andøya - Kiruna profile
47/2010Jiří Váňa; Helena Štursová; Alena Lukešová; Josef Elster; Josef Halda; Jana Kocourková; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Milena KociánováVYVAŘOVANÉ PŮDY TUNDRY KRKONOŠ A ABISKO MTS - PŘEDBĚŽNÁ SROVNÁVACÍ STUDIE
47/2010Helena Štursová; Vlasta Jankovská; Milena KociánováPALSY A LITHALSY, PROČ ANO, PROČ NE V MINULOSTI V KRKONOŠÍCH
47/2010Vlasta Jankovská; Milena KociánováPALEOREKONSTRUKCE VEGETAČNÍHO VÝVOJE KRAJINY A VZNIKU, VÝVOJE A KOLAPSU KUPOVITÉ PALSY V ABISKU V OBLASTI TORNETRäSK (ŠVÉDSKO) V HOLOCÉNU
46/2009Milena KociánováKRÁTKÉ SDĚLENÍ - VERTIKÁLNÍ SLOUPKY V PODPOVRCHOVÝCH VRSTVÁCH FASETOVÝCH KRYSTALŮ
45/2008Helena Štursová; Milena KociánováJEVY SPOJENÉ S ODTÁVÁNÍM SNHOVÉ POKRÝVKY V TUNDROVÉ ZÓN KRKONOŠ
45/2008Linda Nedbalová; Jaromír Lukavský; Milena KociánováEKOLOGIE SNĚŽNÝCH ŘAS KRKONOŠ
43/2006Valerián Spusta; Valerián Spusta jun.; Milena KociánováLAVINOVÝ KATASTR ČESKÉ ČÁSTI KRKONOŠ V ZIMNÍM OBDOBÍ 2003/04 AŽ 2005/06
43/2006Helena Štursová; Milena KociánováPOZNÁMKY K ROZŠÍŘENÍ, BIOLOGII A EKOLOGII VŠIVCE PEDICULARIS SUDETICA SUBSP. SUDETICA
42/2005Jiří Váňa; Helena Štursová; Vlasta Jankovská; Milena KociánováKRYOGENNÍ KOPEČKY - POUNUS - VE SKANDINÁVII A V KRKONOŠÍCH
42/2005Jitka Zahradníková; Helena Štursová; Milena KociánováKLONÁLNÍ RŮST ENDEMICKÉHO JEŘÁBU SORBUS SUDETICA V KRKONOŠÍCH
41/2004Igor Dvořák; Lucie Pírková; Milena KociánováPŘÍKLAD VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ GPS A GIS PŘI STUDIU KRYOPLANAČNÍCH TERAS NA LUČNÍ A STUDNIČNÍ HOŘE
41/2004Vlastimil Pilous; Irena Špatenková; Igor Dvořák; Alena Tondrová; Milena KociánováZÁKLADOVÉ A SMÍŠENÉ LAVINY VE VZTAHU K PŘEMMISŤOVÁNÍ SVAHOVIN A DYNAMICE VEGETACE
41/2004Václav Treml; Igor Dvořák; Michal Hejcman; Jan Vaněk; Milena KociánováVZTAH MEZI GEO- A BIODIVERSITOU NA PŘÍKLADU SNĚHOVÉHO POLE "MAPA REPUBLIKY" (MODRÝ DŮL)
40/2003Valerián Spusta; Valerián Spusta jun.; Milena KociánováLAVINOVÝ KATASTR A ZIMNÍ SITUACE NA HŘEBENU ČESKÉ ČÁSTI KRKONOŠ V OBDOBÍ 1998/99-2002/03
40/2003Valerián Spusta; Valerián Spusta jun.; Milena KociánováUKLÁDÁNÍ SNĚHU NA ZÁVĚTRNÝCH SVAZÍCH ČESKÉ STRANY KRKONOŠ (TUNDROVÁ ČÁST)
39/2002Igor Dvořák; Josef Sekyra; Helena Štursová; Michael Svoboda; Milena KociánováMRAZOVÉ JEVY VE VZTAHU KE KOSODŘEVINĚ
39/2002Helena Štursová; Milena KociánováPROBLEMATIKA DOSUD NEPOPSANÝCH RELIÉFOVÝCH FOREM VZNIKLÝCH ZA SPOLUPŮSOBENÍ MRAZU A VEGETACE
39/2002Milena KociánováOTÁZKA PROJEVŮ CHLADNÝCH OBDOBÍ POSTGLACIÁLU V KRKONOŠSKÉ TUNDŘE
39/2002Valerián Spusta; Helena Štursová; Milena KociánováNOVÁ ABLAČNÍ FORMA SNĚHU LAVINOVÝ HŘIB
  • 1 - 25 of 32