English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
53/2016Jiří FlousekVliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných poznatků a stav v Krkonoších
53/2016Jiří Flousek; Lukáš Poledník; Kateřina Poledníková; Sergi MunnéVýskyt norka amerického (Neovison vison) v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu v letech 2012 a 2013
51/2014Jiří Flousek; Artur Pałucki; Tomasz Zając; Miroslav Kutal; Michał Żuczkowski; Martin Pudil; Petr KafkaVELKÉ ŠELMY (CARNIVORA) V KRKONOŠÍCH, JIZERSKÝCH HORÁCH, GÓRACH STOŁOWYCH A NA BROUMOVSKU (ČESKÁ REPUBLIKA, POLSKO) - MINULOST A PŘÍTOMNOST
50/2013Jiří Flousek; Miroslav Barták; Jan Vaněk; Jiří PreislerLANÝŽKOVITÍ (DIPTERA, HELEOMYZIDAE) ČESKÉ ČÁSTI KRKONOŠ
48/2011Petr Miles; Jiří Flousek; Karel Hudec; Karel ŠťastnýVÝŠKOVÉ ROZŠÍŘENÍ PTÁKŮ HNÍZDÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
37/2000Jiří Flousek; Bożena GramszORNITOLOGICKÁ VÝZNAMNOST ÚZEMÍ KRKONOŠ
27/1990Jiří FlousekHRABOŠ POLNÍ (MICROTUS ARVALIS) V SUBALPÍNSKÉM STUPNI KRKONOŠ
26/1989Jiří FlousekCHRÁNĚNÉ NALEZIŠTĚ HERLÍKOVICKÉ ŠTOLY : VÝZNAMNÉ ZIMOVIŠTĚ NETOPÝRŮ (CHIROPTERA) V KRKONOŠÍCH
25/1988Jiří FlousekHNÍZDNÍ POPULACE ČEČETKY ZIMNÍ (CARDUELIS FLAMMEA) V KRKONOŠÍCH - VÝVOJ, SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ, POČETNOST
24/1987Jiří Flousek; Jan VaněkČERVENÝ SEZNAM VYHYNULÝCH A OHROŽENÝCH DRUHŮ ŽIVOČICHŮ V ČESKÉ ČÁSTI KRKONOŠ
24/1987Jiří FlousekEKOLOGICKÁ STUDIE O LINDUŠKÁCH V KRKONOŠÍCH ( V LÉTECH 1983 - 1985)
23/1986Gustav Hofmann; Jiří FlousekCHOV TETŘEVA HLUŠCE (TETRAO UROGALLUS) V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU (PŘEDBĚŽNÉ ZDĚLENÍ )
22/1985Jiří FlousekNÁVRH NA POSÍLENÍ POPULACÍ SÝCE ROUSNÉHO (AEGOLIUS FUNEREUS L.) A KULÍŠKA NEJMENŠÍHO (GLAUCIDIUM PASSERINUM L.) NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
21/1984Martin Smrček; Jiří FlousekDENNÍ AKTIVITA PTÁKŮ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ AKCE BALT V KRKONOŠÍCH, AKCE BALT - SEKCE ČSSR, STUDIE Č. 6
21/1984Jiří FlousekNETOPÝR BRVITÝ ,MYOTIS EMARGINATUS (GEOFFROY, 1806) A NETOPÝR POBŘEŽNÍ , MYOTIS DASYCNEME(BOIE.1825), VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
  • 1 - 15 of 15