English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
54/2017Jan Štursa; Stanislav Březina; Záboj Hrázský; Tomáš Janata; Michael HošekÚvod
54/2017Jacek Potocki; Jan ŠtursaZ nedávné historie vzájemné spolupráce přírodovědců a ochranářů v Krkonoších
53/2016Jan ŠtursaBibliografia Corcontica – Botanica (2013 –2015)
51/2014Jan Wild; Jan ŠtursaKLEČ A SMILKA - KLÍČOVÍ HRÁČI VÝVOJE ALPÍNSKÉHO BEZLESÍ KRKONOŠ (VYSOKÉ SUDETY, ČESKÁ REPUBLIKA)
50/2013Jan ŠtursaBIBLIOGRAFIA CORCONTICA - BOTANICA (2011-2012)
50/2013Jan ŠtursaVÝVOJ NÁZORŮ NA GEOBIODIVERZITU ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDRY KRKONOŠ A JEJÍ OCHRANU
49/2012Igor Dvořák; Jan Štursa; Jan Vaněk; Vlasta Jankovská; Josef Harčarik; Lenka Soukupová; Jan JeníkHORSKÉ RŮŽENCOVÉ TOKY V ARKTO-ALPÍNSKÉ TUNDŘE KRKONOŠ, VYSOKÉ SUDETY
48/2011Jan ŠtursaBIBLIOGRAFIA CORCONTICA - BOTANICA (2007-2010)
47/2010Jan Štursa; Jan Jeník; Milena KociánováGEO-EKOLOGICKÉ SROVNÁNÍ TUNDRY VE STŘEDOEVROPSKÝCH KRKONOŠÍCH A SUBARKTICKÉM POHOŘÍ ABISKO (ŠVÉDSKO)
47/2010Jiří Váňa; Jan Štursa; Jan JeníkALPÍNSKÁ HRANICE LESA V KRKONOŠÍCH A V POHOŘÍ ABISKO
46/2009František Krahulec; Jitka Zahradníková; Paweł Kwiatkowski; Jan Štursa; Josef HarčarikČERNÝ A ČERVENÝ SEZNAM CÉVNATÝCH ROSTLIN KRKONOŠ
44/2007Michal Hejcman; Michaela Klaudisová; Jan ŠtursaDLOUHODOBÝ REZIDUÁLNÍ VLIV CA, N A P HNOJENÍ NA SUBALPÍNSKÉ SMILKOVÉ POROSTY
44/2007Jan ŠtursaEKOLOGICKÉ ASPEKTY SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH
43/2006Jan ŠtursaBIBLIOGRAPHIA CORCONTICA - BOTANICA (1998-2006)
42/2005Jan ŠtursaBIBLIOGRAPHIA CORCONTICA - BOTANICA (1987-1997)
39/2002Jan ŠtursaZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA REDAKCE
38/2001Stanislav Vacek; Jan Štursa; Theodor Lokvenc; Jiří SoučekSTANOVIŠTNÍ A POROSTNÍ POMĚRY POROSTŮ KOSODŘEVINY
37/2000Jan ŠtursaMAPA AKTUÁLNÍ NELESNÍ VEGETACE KRKONOŠ (POTŘEBY, MOŽNOSTI, REALIZACE)
33/1996František Krahulec; Sylvie Pecháčková; Denisa Blažková; Emilie Balátová - Tuláčková; Martina Fabšičová; Jan ŠtursaLOUKY KRKONOŠ: ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA A JEJICH DYNAMIKA
30/1993Jan ŠtursaKRNAP - FACE PROJEKT OBNOVY A REKONSTRUKCE LESŮ V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU, ČESKOSLOVENSKO
28/1991Jan Štursa; Lenka Soukupová; Jan JeníkSKANDINÁVSKÉ A KRKONOŠSKÉ POPULACE MORUŠKY RUBUS CHAMAEMORUS L.
26/1989Jan Štursa; Jan JeníkSAHARSKÝ PRACH NA HŘEBENECH KRKONOŠ
26/1989Vladimír Vávra; Helena Štursová; Jan Štursa; Jan Vaněk; Milena KociánováNOVÉ NÁLEZY BAREVNÉHO SNĚHU V KRKONOŠÍCH
26/1989Jan ŠtursaODBORNÝ SEMINÁŘ VÝCHOVA K PÉČI O PŘÍRODU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VELKOPLOŠNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH NA PŘÍKLADU KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
25/1988Jan ŠtursaODBORNÝ SEMINÁŘ "REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ VYUŽITÍ KRKONOŠ VE VZTAHU K OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY NÁRODNÍHO PARKU
  • 1 - 25 of 41