English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
48/2011Petr Miles; Jiří Flousek; Karel Hudec; Karel ŠťastnýVÝŠKOVÉ ROZŠÍŘENÍ PTÁKŮ HNÍZDÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
48/2011Petr MilesRNDR. PETR MILES, CSC. (1937-2010) - BIBLIOGRAFIE
47/2010Petr MilesÚSPĚŠNÉ ZÁCHRANNÉ TRANSFERY LESNÍCH MRAVENCŮ FORMICA POLYCTENA A FORMICA RUFA NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
40/2003Petr MilesPOPULAČNÍ DYNAMIKA A SEZÓNNÍ PROMĚNLIVOST POČETNOSTI PTÁKŮ V KRKONOŠÍCH 1982-1997
30/1993Petr Miles; Vladimír SmetanaNĚKOLIK POZNÁMEK K HNÍZDĚNÍ ČMELÁKŮ (HYMENOPTERA, BOMBIDAE) V PTAČÍCH BUDKÁCH NA ÚZEMÍ KRKONOŠ
29/1992Petr MilesOSÍDLENCI PTAČÍCH BUDEK V IMISEMI NARUŠENÝCH LESNÍCH POROSTECH KRKONOŠ
26/1989Petr Miles; Jiří FormánekSLAVÍK MODRÁČEK TUNDROVÝ (LUSCINIA SVECICA SVECICA L.) HNÍZDÍ V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
23/1986Petr MilesORNITOCENÓZY KRKONOŠ Z POHLEDU ODCHYTOVÝCH VÝSLEDKŮ PŘI AKCI BALT AKCE BALT - SEKCE ČSSR, STUDIE Č. 7
16/1979Petr Miles; Hubert WeberROZBOR HNÍZDNÍ POPULACE AVIFAUNY SPR NA RÝCHORÁCH V OBDOBÍ TŘÍ LET AKCE BALT - STUDIE Č. 2, SEKCE ČSSR
15/1978Petr Miles; Hubert WeberAKCE BALT V KRKONOŠÍCH A JEJÍ PŘÍNOS PRO ROZVOJ ORNITOLOGIE AKCE BALT - STUDIE Č. 1 SEKCE ČSSR
12/1975Petr MilesDALŠÍ NÁLEZY VZÁCNĚJŠÍCH OBRATLOVCŮ V KRKKONOŠÍCH
7/1971Petr MilesNOVÉ POZNATKY O ROZŠÍŘENÍ NĚKTERÝCH OBRATLOVCŮ (VERTEBRATA) V KRKONOŠÍCH
6/1969Petr MilesHNÍZDĚNÍ HÝLA RUDÉHO (CORPODACUS ERYTHRIUS PALLAS) NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
6/1969Petr MilesVÝSKYT DROZDA CVRČALY (TURDUS ILIACUS L.) V JARNÍCH MĚSÍCÍCH V PODKRKONOŠÍ
5/1968Petr MilesPROMNĚNLIVOST TĚLESNÉ VÁHY ZVONKA ZELENÉHO (CHLORIS CHLORIS L.) V PRŮBĚHU ROKU
5/1968Petr MilesYÝSKYT MÉNĚ OBVYKLÝCH DRUHŮ PTÁKŮ A SAVCŮ NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU A VE VRCHLABÍ
  • 1 - 16 of 16