English Polski
Úvodní stranaProfil časopisuRedakční radaArchiv ročníkůPublikační etika a politikaPokyny pro autory
Detail autora   
Seznam článků    
RočníkAutor/autořiNázevPDF
44/2007Michal Hejcman; Věra Semelová; Olga Hartmanová; Theodor LokvencTRAVNÍ ZAHRADA U LUČNÍ BOUDY: DLOUHODOBÝ REZIDUÁLNÍ VLIV ORGANICKÉHO HNOJENÍ
40/2003Theodor LokvencANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ PŘÍRODY ČESKÝCH KRKONOŠSKÝCH JAM
38/2001Theodor LokvencHISTORIE KOSODŘEVINY V KRKONOŠÍCH (PINUS MUGO TURRA SSP. PUMILIO FRANCO)
38/2001Stanislav Vacek; Jan Štursa; Theodor Lokvenc; Jiří SoučekSTANOVIŠTNÍ A POROSTNÍ POMĚRY POROSTŮ KOSODŘEVINY
32/1995Theodor LokvencANALÝZA ANTROPOGENNĚ PODMÍNĚNÝCH ZMĚN POROSTŮ DŘEVIN KLEČOVÉHO STUPNĚ V KRKONOŠÍCH
31/1994Alois Minx; Jaromír Nehyba; Oldřich Stejskal; Theodor LokvencREKONSTRUKCE POROSTŮ KLEČE HORSKÉ (PINUS MUGO TURRA) V KRKONOŠÍCH
30/1993Stanislav Vacek; Theodor LokvencGENEZE A PERSPEKTIVY OBNOVY KRKONOŠSKÝCH LESŮ
30/1993Stanislav Vacek; Theodor LokvencPOUŽITÍ AUTOCHTONNÍCH A ZDOMÁCNĚLÝCH DŘEVIN PRO ZALESŇOVÁNÍ IMISNÍCH HOLIN
27/1990Theodor LokvencRŮST MLADÝCH KULTUR INTRODUKOVANÝCH JEHLIČNANŮ
26/1989Theodor LokvencINTRODUKCE JEHLIČNATÝCH DŘEVIN DO LESNÍCH POROSTŮ KRKONOŠ
22/1985Jan Štursa; Theodor LokvencVLIV PODMÍNEK PROSTŘEDÍ NA FRUKTIFIKACI KOSODŘEVINY (PINUS MUGO TURRA) V ROCE 1981
16/1979Theodor LokvencROZMNOŽOVÁNÍ KRKONOŠSKÝCH DRUHŮ VRB
16/1979Theodor LokvencUMĚLÉ ROZŠÍŘENÍ NĚKTERÝCH VZÁCNĚJŠÍCH DŘEVIN V ALPÍNSKÉ OBLASTI KRKONOŠ V LÉTECH 1952-1975
12/1975Theodor LokvencVLIV NADMOŘSKÉ VÝŠKY NA RŮST SMRKU (PICEA EXCELSA LINK) V JUVENILNÍM STÁDIU
7/1971Theodor LokvencVLIV ROSTLINNÝCH SPOLEČENSTEV NA RŮST KOSODŘEVIN
3/1966Theodor LokvencEXKURZE DENDROLOGICKÉ SEKCE ČSBS DO ZÁPADNÍCH KRKONOŠ
3/1966Theodor LokvencPŘEMNOŽENÍ HŘEBENULE RYŠAVÉ (NEODIPRION SERTIFER GEOFFR.) NA KOSODŘEVINĚ V KRKONOŠÍCH V LÉTECH 1880-1884
2/1965Theodor LokvencALPINSKÁ OBLAST KRKONOŠ V ROCE 1765 (HODNOCENÍ GRAUPAROVY MAPY)
1/1964Theodor LokvencPŘÍSPĚVEK K PĚSTOVÁNÍ SAZENIC KOSODŘEVINY PRO ZALESŇOVÁNÍ KRKONOŠ
1/1964Theodor LokvencNOVĚ ZJIŠTĚNÉ LOKALITY DŘEVIN V ALPINSKÉ OBLASTI KRKONOŠ
  • 1 - 20 of 20